Raport Polskiego Rynku Aukcyjnego 2023

JUŻ JEST! 100-stronicowy Raport Polskiego Rynku Aukcyjnego 2023 do pobrania na stronie OneBid! Szczegółowa analiza kilkunastu segmentów rynku - od malarstwa przez antykwaryczne książki po numizmaty. Rekordy, statystyki i komentarze. 

W 2023 r. na polskim rynku aukcyjnym wylicytowano blisko 200 tys. pozycji o łącznej wartości ponad 0,5 mld zł. Obrót na rynku sztuki i artystycznego rzemiosła wyniósł blisko trzy czwartej tej kwoty, czyli niecałe 368 mln zł. Największy udział w tym segmencie miało malarstwo współczesne, które okazało się ponad trzykrotnie częściej licytowane niż dzieła sztuki dawnej. Najliczniejszą kategorią w obiegu aukcyjnym pozostał niezmiennie rynek numizmatyczny, na który przypadło aż 65 proc. transakcji. Obrót dawnymi pieniędzmi zwiększył również swój udział do jednej czwartej rocznej sprzedaży na krajowych aukcjach. Trzecią kategorią pod względem liczebności okazał się rynek bibliofilski, na którym wylicytowano w 2023 r. blisko 32 tys. pozycji. W opinii ekspertów miniony rok przyniósł przede wszystkim uspokojenie i urealnienie notowań, co w szczególności dotyczy segmentu malarstwa. Na zestawieniu z rokiem poprzednim wyraźnie odbija się jednak poziom ówczesnych rekordów, które w 2022 r. istotnie zaburzyły rzeczywisty rynkowy obraz. 

W minionym roku na całym rynku aukcyjnym zawarto o ponad 30 tys. więcej transakcji, niemniej sprzedaż sztuki i rzemiosła artystycznego obniżyła się o ok. 115 mln zł. Zdaniem ekspertów, za zmianą nie stoi jednak osłabienie rynku, a jedynie niższa dostępność i sprzedaż dzieł wycenianych w najwyższym, milionowym przedziale cenowym. 

- Ilość transakcji na polskich aukcjach wzrosła, a kolekcjonerzy zdecydowanie żywiej licytowali prace wyceniane do ok. 200 tys. zł. W czym więc problem? W historycznie nietypowych, szczytowych notowaniach z 2022 r., które dochodziły do kilkunastu milionów złotych, a nawet przebiły próg 20 mln zł za obraz. Jeśli zsumowalibyśmy wartości zaledwie dziesięciu rekordów malarstwa dawnego i powojennego z 2022 r., otrzymalibyśmy trochę mniej niż 100 mln zł. Z grubsza taka jest właśnie różnica pomiędzy wynikami z minionego i poprzedniego roku - fr. „Gazeta Wyborcza”. 

POBIERZ RAPORT:

https://onebid.pl/pl/aktualnosci/Raport-OneBid-na-temat-rynku-sztuki-2023?fbclid=IwAR0HnV8404Vo4k_qTR5G_567XQb62MxsdK_XNEsOEuWd_Wanjw4uPX5i56U