Zgłoś swój referat na seminarium numizmatyczne w Praszce !!!

Wielkimi krokami zbliża się XVIII edycja ogólnopolskiego seminarium numizmatycznego w Praszce. Wydarzenie to trwale wpisało się już w kalendarz wydarzeń numizmatycznych i przez lata zgromadziło wokół siebie rzesze prawdziwych pasjonatów monet, medali, banknotów czy pieniędzy zastępczych. Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę 16 września. Seminarium to jest nie tylko okazją do wysłuchania ciekawych prelekcji, ale również okazja do spotkania innych osób o podobnych pasjach i zainteresowaniach. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum w Praszce. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby się zaprezentować na seminarium jest dobra wiadomość. Jeszcze tylko przez kilka dni można zgłaszać propozycje swoich prelekcji. Portal Numizmatyczny jest patronem medialnym wydarzenia. 

ZAPROSZENIE NA XVIII OGÓLNOPOLSKIE

 SEMINARIUM NUMIZMATYCZNE W PRASZCE

„Nummus tamquam alter ego - Pieniądz to jakby drugie ja”

 Seminarium odbędzie się 16.09.2023 r. w Muzeum w Praszce

Tegoroczne motto seminarium, „Nummus tamquam alter ego - Pieniądz to jakby drugie ja”, kontynuując założenia poprzednich dwóch spotkań, celowo jest tematem szerokim, z którym utożsamić może się każda osoba żywo związana z numizmatyką.

Zapraszamy zatem pasjonatów numizmatyki, kolekcjonerów, badaczy, pracowników naukowych, muzealników do zgłaszania referatów w terminie do 15 sierpnia 2023 r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres organizatora: muzeum@praszka.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, tytuł naukowy, afiliację autora oraz krótki abstrakt (ok. 1/2 strony) referatu. O akceptacji referatów autorzy zostaną powiadomieni do 31 sierpnia 2023 r.

Patronat medialny nad wydarzeniem: Portal Numizmatyczny, Praszkowski As Serwisowy, Radio Ziemi Wieluńskiej.

Komentarze