Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny 8 (2020)

Ukazał się ósmy numer "Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego" - rocznika wydawanego przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Wydawnictwo można kupić na stronie PTN w cenie 45 zł. Przekrój tematyczny numeru jest bardzo szeroki od średniowiecznych monet i skarbów monet, poprzez orty z czasów Zygmunta III Wazy po fałszerstwa monet Generalnego Gubernatorstwa z lat 1939-1945. 


Spis treści

Od redakcji … 3

Wojciech Smakulski (Oddział PTN w Warszawie)
Czy denar z podwójnym krzyżem jest pierwszą monetą koronną Władysława II Jagiełły?
Are the Deniers with the Double Cross the First Crown-Coins Struck by Władysław II Jagiełło? … 11

Adam Kędzierski (Kaliskie Stanowisko Archeologiczne IAE PAN)
Michał Zawadzki (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)
Leszek Ziąbka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego)
Znaleziska monet późnośredniowiecznych z Kościelnej Wsi koło Kalisza
The Finds of Late Medieval Coins from Kościelna Wieś Near Kalisz … 33

Dariusz Pączkowski (Oddział PTN w Warszawie)
Labry i ich odmiany na ortach bydgoskich Zygmunta III Wazy
Variants of Mantlings on the Bydgoszcz Orts of Zygmunt III Vasa … 45

Tomasz Poniewierka (Oddział PTN w Warszawie)
Szóstaki bite w mennicy poznańskiej pod zarządem Mikołaja Gillego
6-Groschen Coins Struck in Posen Mint under the Nicholas Gilli Management … 63

Borys Paszkiewicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Dobre i niedobre grosze, czyli kilka uwag o nominałach
Good and not so Good Groschen, or, How to Name Coins? … 75

Ryszard Kozłowski (Oddział PTN w Warszawie)
Pieniądz zastępczy, żetony oraz akcje i bony emitowane na terenie powiatu wschowskiego na przełomie XIX i XX wieku … 89
The Substitute Money, Tokens, Stocks and Vouchers Issued in Wschowa District at the Turn of the 19th and 20th Centuries … 89

Jacek Mazur (Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, Warszawa)
Krótka historia papierów wartościowych dłużnych, skarbowych w II Rzeczypospolitej
The Brief Story of Debt and Treasury Securities in Second Polish Republic … 119

Juliusz Bieniaś (Oddział PTN w Warszawie)
Fałszerstwa pieniądza na terenach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1945
Forgeries of Money in General Government in 1939-1945 … 161

Kalendarium 2019 … 95

Wydarzenia 2020 … 211

Komentarze