100. rocznica Konstytucji Marcowej

Narodowy Bank Polski opublikował wizerunek srebrnej monety 10 zł upamiętniającej 100. rocznicę Konstytucji Marcowej. Emisja monety zaplanowana jest na 11 marca 2021 roku. Osobiście przyznam, że wizerunek numizmatu prezentuje się bardzo ciekawie. Autorem projektu jest Pan Grzegorz Pfeifer. 


Strona przednia (awers): centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w; w tle orła wyodrębniona płaszczyzna przedstawiająca otwartą księgę, zawierająca fragment faksymile preambuły Konstytucji z 17 marca 1921 r. U góry napis: 10 ZŁ, u dołu napisy: RZECZPOSPOLITA POLSKA / 2021

Strona odwrotna (rewers): centralnie wizerunek orła z medalu upamiętniającego pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji, w tle wyodrębniona płaszczyzna będąca fragmentem karty tytułowej Konstytucji z 17 marca 1921 r. Wzdłuż krawędzi płaszczyzny napisy: 100. ROCZNICA KONSTYTUCJI MARCOWEJ 

Specyfikacja: 

Emitent: Narodowy Bank Polski
Producent: Mennica Polska S.A. 
Materiał: srebro Ag 925 z matowaniem laserowym
Rant: gładki
Stempel: lustrzany
Średnica: 32 mm
Masa: 14,14 g
Nakład: do 10 000 sztuk
Projekt: Grzegorze Pfeifer

Szukając informacji o konstytucji marcowej znalazłem dwa historyczne medale i jeden medalik wybity dla upamiętnienia tego wydarzenia. Właśnie to w numizmatyce jest najciekawsze, że moneta sama w sobie nie jest i nie powinna być celem - to jest dopiero początek do dalszego zgłębiania tematu


Medal projektu Jana Raszki wybity w 1921 roku w zakładzie Józefa Chylińskiego w Warszawie na pamiątkę uchwalenia Konstytucji Marcowej. Aw: Trzy postacie (symbolizujące trzy stany) klęczące przed Matką Boską, wyżej Orzeł; Rw: Na ozdobnej płycie napis NA / PAMIĄTKĘ / UCHWALENIA / KONSTY= / TUCJI / 17.MARCA / 1921; na obrzeżu sygnatura J. CHYLIŃSKI; Strzałkowski 483 (R); brąz, 50.3 mm, 50.20 g;

Medalik w brązie średnicy 27 mm, projekt, produkcja, rysunek jak w medalu powyżej. 

Medal autorstwa Feliksa Łopieńskiego, wybity w pierwsza rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej w zakładzie Braci Łopieńskich w Warszawie. Aw: Na tle miecza, laski z dłonią i rózeg liktorskich otwarta księga z napisem KONSTYTUCJA / 17 MARCA / 1921 i napis w otoku SALUS REI-PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO, Rw: Orzeł siedzący na księdze i napis w otoku SEJM USTAWODAWCZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, na obrzeżu sygnatura BR.ŁOPIEŃSCY, brąz, 71.2 mm, 134.36 g. 


Komentarze