"Półgrosze Koronne Władysława II Jagiełły 1394-1414", S. Pawlikowski

4 marca 1386 roku (czyli dziś rocznica) Władysław II Jagiełło został koronowany w Katedrze Wawelskiej na króla Polski. Podczas swojego długiego 48-letniego panowania przeprowadził dużą reformę monetarną podczas której po raz pierwszy wyemitowano nowy gatunek monety - półgrosz. Jest to doskonały przyczynek do zaprezentowania wydawnictwa Pana Sebastiana Pawlikowskiego właśnie o tym nominale monety. 

Książka Półgrosze koronne Władysława II Jagiełły 1394-1414 to długo oczekiwane na rynku kolekcjonerskim kompleksowe opracowanie półgroszy koronnych założyciela dynastii Jagiellonów. Książka zdobyła już uznanie kolekcjonerów oraz specjalistów w dziedzinie numizmatyki polskiej okresu średniowiecza. Na 256 stronach tego wydawnictwa znajdą Państwo nowe spojrzenie na ten jakże ciekawy rozdział mennictwa. 

W obszernej części katalogowej uwzględniono ponad 400 niepowtarzalnych odmian półgroszy, których istnienie udokumentowano zdjęciem. Nie jest to bynajmniej zwykły katalog monet, w którym znalazły się szczegółowe informacje na temat wszystkich wyodrębnionych przez autora aż dziewiętnastu typów półgroszy. To przede wszystkim kompendium wiedzy o działalności menniczej Władysława Jagiełły przedstawione na tle sytuacji geopolitycznej Królestwa Polskiego przełomu XIV i XV w.

Dlatego jest to obowiązkowa lektura nie tylko dla kolekcjonerów, badaczy monet, ale dla osób interesujących się historią średniowiecza, a w szczególności okresem panowania Władysława Jagiełły.

Książkę można nabyć bezpośrednio u autora na stronie www.monetarius.pl  


Komentarze