Władysław II Jagiełło na medalu z serii królewskiej Witolda Korskiego

Jako, że wczoraj 4 marca obchodziliśmy rocznicę koronacji Władysława II Jagiełły na króla Polski warto wspomnieć o medalu, który został mu poświęcony w ramach serii królewskiej autorstwa Witolda Korskiego. W latach 70-tych i 80-tych powstał cykl 44 medali z wizerunkami władców polskich. Na awersach medali z tej serii przedstawiono monety bite za panowania poszczególnych władców. Rewersy nawiązują do znaczących wydarzeń, które miały miejsce w czasie ich panowania.

Medal poświęcony królowi Władysławowi II Jagielle oznaczony numerem 6 w serii został wyemitowany w roku 1977 - tombak srebrzony patynowany 950 sztuk, tombak srebrzony oksydowany 950 sztuk oraz srebro Ag 925 100 sztuk. Wszystkie średnicy 70 mm. Ikonografia zarówno tego jak i wszystkich medali w tej serii jest niezwykle bogata - pełna odniesień i nawiązań do wydarzeń historycznych. Seria ta jest absolutnie warta większego zainteresowania ze strony kolekcjonerów. Wróćmy jednak do omawianego medalu...


Na awersie medalu przedstawiono awers i rewers półgrosza koronnego Władysława II Jagiełły - typ z literą N pod koroną - znakiem mincerza Mikołaja Bochnera (1936-98) z mennicy krakowskiej. Centralnie od lewej do prawej znajduje się napis WLADISLAVS REX POL 1386-1434. Po prawej stronie informacje o emisji PTAiN 77 Nr 6. 


Półgrosz Władysława Jagiełły zaprezentowany na awersie medalu

Rewers medalu to kompozycja własna autora, mająca charakter tryptyku na który składają się najważniejsze sceny związane z osobą władcy. Rewers wymaga szerszego opisania gdyż jest pełen scen i symboli. Patrząc na wizerunek, centralnie zaprezentowana jest postać króla wzorowana na rzeźbie sarkofagu na Wawelu. Powyżej orzeł polski i Pogoń litewska - nieco niżej podwójny krzyż Jagiellonów, który znamy m.in z monet tego władcy. Nagrobek króla Jagiełły z katedry wawelskiej


Denar Władysława Jagiełły z widocznym podwójnym krzyżem Jagiellonów

W lewym górnym rogu rewersu widzimy królewską parę - Władysława Jagiełłę z żoną Jadwigą. Scena opisana jest stosownymi napisami: HEDVIG REX POLONIE (Jadwiga król Polski) oraz WLADISLAUS M:DUX LITVA 1386 (Władysław Wielki książę Litwy 1386. Powyżej napisów herb Giedymina. 


Para królewska - nad napisem po lewej widoczny herb Giedymina

Prawa strona rewersu wypełniona jest sceną chrztu Litwy opatrzona napisem LITVANIA BAPTISTA 1387 (Litwa ochrzczona 1387 roku). Z kolei środkowe sceny rewersu medalu wypełnione są postaciami rycerzy - po lewej trzech polskich - po prawej trzech litewskich. Nad ich głowami znajdują się napisy POLONI oraz LITHVANI. Postaci skierowane ku królowi mają symbolizować związek obydwu narodów. 


Postaci rycerzy polskich i litewskich zwrócone ku królowi
Scena chrztu Litwy

Dolna część to nawiązanie do Grunwaldu - przedstawiono bowiem chorągwie zdobyte podczas bitwy 1410 roku. Od lewej odpowiednio chorągwie: miasta Bartoszyc (topór), Zakonu Krzyżackiego, Wielkiego Mistrza Ulryka von Jungingena, podskarbiego zakonu (chorągiew z kluczem) oraz fragment chorągwi Inflant (gwiazda). 


Chorągwie zdobyte pod Grunwaldem

Jak widać zatem medal ten jest pełen symboli i nawiązań do osoby króla Jagiełły. Zresztą cała seria królewska Witolda Korskiego to fantastyczny przykład przedstawienia nawiązań numizmatyczno-historycznych. Z pewnością zasługuje ona na większe zainteresowanie i uwagę ze strony kolekcjonerów. 


Komentarze