"Silesiorum moneta czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu ..." prof. Borys Paszkiewicz

Od dłuższego czasu mówiło się o wydaniu tej publikacji - wreszcie jest już fizycznie dostępna w sprzedaży. "Silesiorum moneta czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419-1526) z katalogiem monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327-1526" to efekt kilkuletniej pracy prof. Borysa Paszkiewicza, będącego obecnie największym autorytetem i specjalista w zakresie mennictwa śląskiego. Ponad 450 stronicowa publikacja, zawierająca blisko 2 000 zdjęć monet 

Opracowanie naukowe i katalog pióra najwybitniejszego obecnie znawcy średniowiecznego mennictwa śląskiego, wydane we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego jako trzeci tom w serii „Bibliotheca Nummaria Leopoldina”. Książka na nowo rozpoznaje i porządkuje monety śląskie z XV i początku XVI wieku, przede wszystkim anonimowe halerze. Szczegółowej analizie poddane są przedstawienia monet, ich wzorce i znaczenie, oraz skomplikowana historia reform monetarnych — zwłaszcza Macieja Korwina i Władysława Jagiellończyka. Książka zawiera nową klasyfikację i szczegółową chronologię brakteatów świdnickich oraz w nowym świetle przedstawia emisję świdnickich półgroszy. Po raz pierwszy w polskiej literaturze zostało omówione mennictwo zgorzeleckie. Rezultaty studiów pozwalają dostrzec przemiany gospodarcze i polityczne późnośredniowiecznego Śląska, a także rolę, jaką odegrała moneta śląska w formowaniu się śląskiej tożsamości. Cytaty z kronik i dokumentów umieszczają monetę w życiu codziennym miasta i wsi śląskiej. Szczegółowy, bogato ilustrowany katalog rejestruje podstawowe odmiany monet śląskich i określa ich chronologię. Wiele typów monet jest katalogowanych (a nawet w ogóle publikowanych) po raz pierwszy.

Książka jest do kupienia w Warszawskim Centrum Numizmatycznym
Komentarze